تاریخچه شرکت

در ابتدای دهه 80 اولین شرکت از شرکت های گروه دیلمان در تهران با نام آتی سازان دیلمان تأسیس گردید. زمینه تخصصی شرکت فوق صنعت حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته بوده در ادامه فعالیت و از سال 1387، در راستای تحقق اهداف، شرکت اقدام به تأسیس و راه اندازی شرکت های متعدد در زمینه فعالیت های گوناگون از جمله : خدمات بیمه ای، واردات و صادرات، توزیع و پخش، تولیدی، نیروگاهی و ساختمان، نموده است.

این مجموعه با استفاده از تجارب مدیران موسس خود و استخدام و جذب نیروهای کارآمد سازمانهای دولتی توانسته است نقش بسیاری در صنایع مختلف داشته باشد.

سیاست داخلی مجموعه بر استفاده از دستگاههای داخل کشور و فروش محصولات تولیدی به خارج از کشور و رونق صادرات می باشد. 

این مجموعه با اخذ گواهینامه های بین المللی توانسته است سیستم مدیریت خود را به روز نموده و همواره از جدیدترین روش های بین المللی جهت افزایش بهره وری استفاده نماید.شرکت های زیر مجموعه همگی در راستای یاست های یکسان هلدینگ فعالیت نموده و اغلب در بیشتر موارد مکمل یکدیگر می باشند. 

1- انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی ، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر ایران
2- انجمن صنفی شرکت های خدماتی ، فنی و مهندسی و تأمین نیروی تهران
3- انجمن مدیریت ایران
4- انجمن مدیریت پروژه ایران
5- انجمن مهندسی صنایع ایران
6- عضویت اتاق مشترک ایران و فرانسه
7- عضویت اتاق مشترک ایران و ایتالیا

8- عضویت اتاق مشترک ایران و سوئد

9- عضویت اتاق مشترک ایران و چین

10- عضویت انجمن جوانان  استان تهران
11- عضویت اتاق بازرگانی تهران
12- عضویت در کار گروه جوانان و کار آفرین بازرگان ایران
و غیره

فهرست